Przewodnik turystyczny - jaka szkoła będzie potrzebna

Przewodnik turystyczny – jaka szkoła będzie potrzebna?

Przewodnik turystyczny – jaka szkoła będzie potrzebna? Wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego wymaga posiadania przygotowania merytorycznego. Przewodnik powinien być ekspertem w swojej dziedzinie, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez podopiecznych. Wiąże się to zaś z ogromną ilością wiedzy oraz dobrą pamięcią. Niezbędne może się tu okazać ukończenie odpowiednich szkół.

Zadania przewodnika turystycznego

przewodnicy po Szczecinie
przewodnicy po Szczecinie

Przewodnik turystyczny może z pozoru wydawać się zawodem, który nie wymaga zbyt dużego przygotowania, poza wiedzą zaczerpniętą z książek: dotyczącą historii danego miejsca oraz zagadnień związanych z geografią czy też ochroną przyrody. Po bliższym spojrzeniu na to, jak w rzeczywistości wygląda praca przewodnika i jakie stoją przed nim zadania, okazuje się że niezbędne jest też posiadanie znacznie większej ilości umiejętności. Czym więc dokładnie zajmuje się przewodnik turystyczny:

 • oprowadzaniem zwiedzających po określonych miejscach turystycznych (muzeach, zabytkach, parkach krajobrazowych czy też górskich szlakach)
 • wyjaśnianiem wszelkich zagadnień związanych z danym miejscem
 • opowiadaniem ciekawostek, odpowiedziami na pytania zadawane przez uczestników wycieczki
 • opracowywaniem planów wycieczek
 • logistycznymi kwestiami, takimi jak zaplanowanie podróży do kolejnych, zwiedzanych miejsc oraz posiłkami w trakcie trwania wycieczki
 • bezpieczeństwem uczestników.

Na barkach przewodnika spoczywa też odpowiedzialność za to, jak turyści odbiorą dane miejsce, a także czy będą zadowoleni ze swojej wyprawy. Wymaga to zaś sporych umiejętności interpersonalnych, pozytywnej energii i znajomości ludzkiej psychiki. Niezbędne będą również duże zdolności organizacyjne. Tylko jak je zdobyć?

Wykształcenie – średnie czy wyższe?

Zgodnie z polskim prawem, żeby wykonywać zawód przewodnika turystycznego, nie jest obowiązkowe ukończenie żadnej określonej szkoły ani kursu. Jest to dobrowolne oraz może korzystnie wpłynąć na karierę przewodnika, dlatego mimo to, warto pomyśleć o odpowiedniej edukacji. Zapewni ona zaś zdobycie wszelkich, potrzebnych umiejętności, które przełożą się na lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Można tu skorzystać z trzech, podstawowych ścieżek edukacji:

 • ukończyć szkołę średnią lub policealną związaną z turystyką (jak np. technik obsługi turystycznej)
 • skończyć studia licencjackie bądź magisterskie związane z turystyką (jak np. turystyka, krajoznawstwo) lub powiązane tematycznie z zawodem (np. historia, filozofia, ochrona środowiska, studia filologiczne)
 • wybrać się na kurs przewodnika turystycznego (organizowany prze organizację turystyczną, biuro podróży, prywatne organizacje lub instytucje publiczne).

Trudno byłoby określić, która ścieżka jest najlepsza. Wszystko bowiem zależy od tego, jaki dokładnie rodzaj pracy będzie wykonywała dana osoba (np. przewodnik zagraniczny, muzealny, górski, po parku krajobrazowym), kiedy podejmuje decyzję o rozpoczęciu kształcenia (na poziomie szkoły średniej, po maturze czy też planuje zmianę wyuczonego wcześniej zawodu) oraz ile czasu planuje przeznaczyć na edukację (najkrótszą formą jest kurs na przewodnika). Nie ma jednak wątpliwości, że dyplom ukończenia szkoły, uczelni lub kursu będzie miał znaczenie zarówno dla przyszłego pracodawcy, jak i klientów.

Kurs na przewodnika – kiedy będzie potrzebny?

Przewodnik turystyczny - jaka szkoła będzie potrzebnaUkończenie kursu na przewodnika turystycznego będzie przydatne w sytuacji, kiedy nie zdobyło się odpowiedniej wiedzy w trakcie kształcenia na poziomie szkoły średniej lub uczelni wyższej. Oznacza to, że na taki kurs powinny zdecydować się również osoby, które nie kształciły się kierunkowo i np. skończyły studia historyczne lub zdobyły wykształcenie ogólne. Sama wiedza merytoryczna nie będzie tu bowiem wystarczająca. Co więcej, nawet doświadczony przewodnik powinien stale poszerzać swoje kompetencje, biorąc udział w różnego rodzaju kursach doszkalających. Dotyczy to zaś w takim samym stopniu osób zatrudnionych w biurze lub organizacji turystycznej, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Ciągły rozwój umiejętności zawodowych pozwoli na prawdziwe rozwinięcie skrzydeł, a co się z tym wiążę – także zwiększenie osiąganych dochodów. Jak znaleźć odpowiedni kurs? Warto śledzić informacje podawane przez Polską Izbę Turystyki oraz szukać organizacji posiadających duże doświadczenie i kompetencje. Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik powinien otrzymać stosowny certyfikat.

Program kształcenia – co musi się w nim znaleźć?

Program szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych powinien być dostosowany do tego, jaki rodzaj pracy będą wykonywać w przyszłości. Inne umiejętności przydadzą się bowiem przewodnikom muzealnym niż terenowym, miejskim lub górskim. Każdy kurs musi obejmować również zagadnienia ogólne, a także składać się z części teoretycznej i praktycznej. Jakie kwestie będą więc szczególnie istotne?

 • umiejętności organizacyjne i logistyczne
 • kultura języka polskiego oraz retoryka
 • ćwiczenia z zakresu autoprezentacji
 • podstawy psychologii oraz zarządzania
 • zajęcia terenowe na obszarze związanym ze specyfiką danego rodzaju przewodnictwa (np. w górach, mieście, muzeum).

Dzięki ukończeniu odpowiedniej szkoły lub kursu można liczyć na zdobycie kompetencji niezbędnych w zawodzie przewodnika. Warto wcześniej dobrze przemyśleć wybór odpowiedniej placówki bądź instytucji szkolącej, może to być w końcu kluczowe dla całej, przyszłej kariery.