Gdzie występują złoża ropy naftowej?

Gdzie występują złoża ropy naftowej?

Gdzie występują złoża ropy naftowej? Wciąż trwają prace nad identyfikacją i oceną zasobów ropy naftowej w postaci skał łupkowych. Każdego roku zmieniają się wartości badań geologicznych krajów i firm zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej. Badania złożowe wskazują, iż ropa naftowa rozciąga się na obszarach całego świata. Rozpoznanie utrudnia fakt, że czarne łupki powstawały na przestrzeni dziejów w różnych szerokościach geograficznych, a o wielu zasobach sami badacze jak dotąd niewiele wiedzą.

Rosja jest liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, dysponując około 75 miliardami baryłek odnawialnej ropy. Dokumentacja złóż wskazuje na wiodącą rolę Europy w pozyskiwaniu ropy. Dzięki ogromnym zasobom zlokalizowanym na terytorium Rosji, Europa jest jednocześnie liderem w skali kontynentów posiadających największe źródła ropy łupkowej. W dalszej kolejności znajdują się: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Afryka i Australia.

Europa Wschodnia

Gdzie występują złoża ropy naftowej?

Gdzie znajdują się największe złoża na tym obszarze? Geologia kopalin wskazuje, że w Europie znajdują się w Rosji, w basenie zachodniosyberyjskim. Znajdują się w łupkach Bażenowa z późnej jury – wczesnej kredy. Skały i zawarta w nich materia organiczna powstały w morzu. Drugie co do wielkości złoża łupkowe w Europie Wschodniej znajdują się w Polsce. Kopaliny badania są znakiem, że złoża te są jednak kilkakrotnie mniejsze niż złoża syberyjskie. Złoża zlokalizowane w Rosji (Kaliningrad) i na Litwie są przedłużeniem basenu bałtyckiego, który znajduje się w Polsce. Podobnie jak w Polsce, ropa naftowa występuje w formie łupków sylurskich, które są pochodzenia morskiego. Złoża Bułgarii, Rumunii i Ukrainy znajdują się na obszarze Dniepru i Doniecka – formacja łupków późno karbońskich, oraz na obszarze Platformy Mezyjskiej w formie  łupków późno sylurskich. Należy zaznaczyć, że w niecce Platformy Mezyjskiej odnotowano jedynie kondensat (czyli mieszaninę ropy naftowej i nowego gazu). Te osady znajdują się również w skałach morskich.  Rozpoznawanie złóż odbywa się na podstawie skrupulatnych badań. 

Europa Zachodnia

Największe szacunkowe zasoby ropy naftowej znajdują się w skałach łupkowych basenu paryskiego we Francji. Z jakich okresów wywodzi się ropa? Ropa naftowa występuje zarówno we wczesnych osadach morskich z okresu wczesnej jury, jak i karbońsko-permskich łupkach w środowisku jeziornym. W Holandii ropę łupkową można znaleźć w tak zwanym basenie zachodnio-holenderskim gdzie znajduje się w osadach węglowych jeziora Epen, formacji Geverik oraz jurajskich łupkach. W Wielkiej Brytanii ropa znajduje się w basenie na południu Anglii we wczesnej jurze (Lias). W Niemczech złoża tego typu ropy występują na dnie Dolnej Saksonii, w obszarze łupków Posidonia (jurajski) naturalnego morza oraz w kształcie jeziora Wealden w kredzie. W Hiszpanii ropa w formie kondensatu występuje w basenie baskijsko-kantabryjskim, w strukturach wodnych Lias (okres bardzo wczesnej jury). Złoża dokumentacja w Europie Zachodniej prowadzona jest na szeroką skalę.

Ameryka Północna

Geologia złożowa w Ameryce Północnej wskazuje, że największy zasięg ropy w postaci łupkowej znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Gdzie znajdują się najważniejsze złoża? Najważniejsze złoża znajdują się w stanie Montana i Północnej Dakocie, w basenie Willistona, w Bakken. Są to siedliska morskie z okresu wczesno karbońskiego dewonu. Terytoria kanadyjskie (Saskatchewan i Manitoba) również obejmują ich zakres. Występujące tu złoża są obecnie jedynymi na świecie eksploatowanymi na skalę przemysłową złożami ropy łupkowej. W 2011 roku pracowało tu 2000 szybów o wydajności do 75 000 baryłek ropy dziennie. W 2012 r. wydobycie ropy łupkowej w złożu Bakken wyniosło 233 tys. baryłek ropy dziennie. Ropa łupkowa w Meksyku znajduje się w takich miejscach jak: Tuxpanu, Tampico, Veracruz, Burgos. Wszystkie meksykańskie formacje łupków bitumicznych są pochodzenia morskiego. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych prowadzone jest intensywnie do dnia dzisiejszego.

Ameryka Południowa

Łupki roponośne występują w Argentynie na obszarach czterech basenów: Neuquen, Parany, Late Inoceramus- Magnas Verdes, San Jorge. Natomiast w Brazylii ropa występuje na następujących obszarach: Amazonki oraz Parany. Wszystkie formacje powstały w dewonie, w środowisku morskim. Źródła Chile znajdują się w morskich formacjach późno kredowej formacji Estratos con Favrella w Basenie Magellana. Badania złóż firmy pozyskują fundusze na dalsze poszukiwania złóż.

Azja

Azja ma największe złoża w Chinach. Złoża ropy naftowej znajdują się w basenie Jianghan w formacji łupków LongMaxi (późny sylur). Osady na terytoriach indonezyjskich basenów Sumatra, Kuteya i Tarakana powstały w  osadach jeziornych. Wszystkie indonezyjskie skały naftowe powstały w ciągu czwartorzędu.W Turcji ropa łupkowa występuje w południowo-wschodnim basenie anatolijskim formacji morskiej Dadas, w epoce syluru w dewonie oraz w basenie trackim formacji Hamitabat w środkowej i późnej epoce eocenu. Są to złoża pochodzenia morskiego. Geologia górnicza zajmuje się rozpoznawaniem budowy geologicznej.