Usuwanie DPF Szczecin

Usuwanie DPF Szczecin

Usuwanie DPF Szczecin: Na samym początku warto wyjaśnić, czym dokładnie jest DPF, aby zrozumieć, dlaczego budzi kontrowersje i dlaczego niektórzy kierowcy decydują się na jego usunięcie. Diesel Particulate Filter to urządzenie montowane w układzie wydechowym pojazdów z silnikami Diesla. Głównym celem DPF jest redukcja emisji cząstek stałych (czarnego dymu) i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Jak działa DPF? 

To proste. W trakcie jazdy, DPF zbiera cząstki stałe emitowane przez silnik Diesla. Następnie, w celu ich usunięcia, filtry te ulegają procesowi regeneracji, który może zachodzić na kilka różnych sposobów, w zależności od konstrukcji urządzenia. Najczęściej używaną metodą jest spalanie zgromadzonych cząstek w wysokiej temperaturze.

Warto zaznaczyć, że DPF jest elementem kluczowym w spełnianiu norm emisji spalin, które stawiane są coraz wyższym standardom. Dlatego też większość nowych samochodów wyposażona jest w to urządzenie.

Usuwanie DPF – dlaczego niektórzy to robią?

Mimo że DPF ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji, istnieje kilka powodów, dla których niektórzy kierowcy w Szczecinie zastanawiają się nad jego usunięciem. Oto niektóre z głównych przyczyn:

 • Problemy z regeneracją: DPF wymaga regularnej regeneracji, która polega na spalaniu zgromadzonych cząstek stałych w bardzo wysokiej temperaturze. Jeśli samochód jest głównie używany do krótkich tras miejskich, regeneracja może być utrudniona, co prowadzi do częstych problemów z układem.

  Usuwanie DPF Szczecin
  Usuwanie DPF Szczecin
 • Koszty naprawy: Naprawy i konserwacja DPF mogą być kosztowne. W przypadku poważniejszych awarii tego urządzenia, jego naprawa może znacząco obciążać portfel właściciela pojazdu.
 • Spadek mocy i wydajności: Niektórzy kierowcy twierdzą, że DPF może wpływać na spadek mocy silnika oraz pogorszenie ogólnej wydajności pojazdu.
 • Niezadowolenie z wyników regeneracji: Regeneracja DPF może być uciążliwa i czasochłonna, a niektórzy kierowcy narzekają na spadek efektywności i osiągów pojazdu w trakcie tego procesu.

Należy podkreślić, że usuwanie DPF nie jest legalnym działaniem we większości krajów, w tym również w Polsce. Jest to związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących emisji spalin oraz norm środowiskowych. Usunięcie DPF bez zgody właściwych organów regulacyjnych może prowadzić do surowych kar finansowych i utraty uprawnień do użytkowania pojazdu na drogach publicznych.

Potencjalne konsekwencje usuwania DPF

Decyzja o usunięciu DPF może wiązać się z kilkoma poważnymi konsekwencjami. Należy zrozumieć, że to działanie może prowadzić do:

 • Naruszenia przepisów: Jak już wspomniano, usunięcie DPF bez zgody organów regulacyjnych jest nielegalne. Kierowca może zostać ukarany wysoką grzywną lub utratą uprawnień do prowadzenia pojazdu.
 • Wzrost emisji szkodliwych substancji: Usunięcie DPF skutkuje zwiększeniem emisji cząstek stałych i innych substancji szkodliwych, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.
 • Spadek wartości pojazdu: Usunięcie DPF może obniżyć wartość pojazdu na rynku wtórnym, ponieważ potencjalni nabywcy mogą obawiać się problemów związanych z jego brakiem.
 • Problemy z przeglądami technicznymi: Usunięcie DPF może uniemożliwić przejście obowiązkowych przeglądów technicznych, co skutkuje brakiem ważności przeglądu i niemożnością poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Podsumowanie

DPF, czyli Diesel Particulate Filter, to istotny element układu wydechowego pojazdów z silnikami Diesla, mający na celu redukcję emisji cząstek stałych i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to kluczowy element spełniania norm emisji spalin, które stawiane są coraz wyższym standardom.

Mimo korzyści wynikających z obecności DPF, niektórzy kierowcy w Szczecinie zastanawiają się nad jego usunięciem z powodu problemów z regeneracją, kosztów naprawy oraz potencjalnego spadku mocy i wydajności pojazdu. Należy jednak pamiętać, że usuwanie DPF jest nielegalne i może prowadzić do surowych kar finansowych oraz utraty uprawnień do użytkowania pojazdu na drogach publicznych.

Dlatego też, zamiast podejmować ryzyko usunięcia DPF, zaleca się kierowcom regularną konserwację i naprawy tego urządzenia w autoryzowanych serwisach. W ten sposób można zachować zgodność z przepisami oraz dbać o środowisko naturalne, redukując emisję szkodliwych substancji do atmosfery.