Kto może zorganizować półkolonie - najważniejsze informacje

Kto może zorganizować półkolonie – najważniejsze informacje

Kto może zorganizować półkolonie – najważniejsze informacje: półkolonie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Dzieje się tak, ponieważ dzieci i młodzież mają możliwość spędzenia swojego wolnego czasu w wakacje w sposób produktywny bez potrzeby wyjeżdżania ze swojej miejscowości. Półkolonie są organizowane nie tylko w dużych miastach, ale również na wsiach. Dlatego dostęp do nich jest w naszym kraju dość ułatwiony. Z takiej formy zajęć można skorzystać zarówno bezpłatnie, jak i płatnie. W związku z tym z pewnością każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnoszących się do tego, kto może zorganizować półkolonie.

Czy zorganizować półkolonie może każdy?

Półkolonie może zorganizować praktycznie każdy. Natomiast należy pamiętać, że podmiot zainteresowany zorganizowaniem półkolonii dla dzieci i młodzieży powinien dysponować odpowiednim zapleczem. Podmiotem takim może być zarówno szkoła, placówka wychowawcza, jak również osoba prawna oraz osoba fizyczna. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy decydujemy się na organizację półkolonii o charakterze płatnym to istotny będzie również wpis do rejestru organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych. Z kolei, jeżeli półkolonie są organizowane w sposób nieodpłatny to wpis taki nie będzie wymagany od organizatora takich zajęć.

Ilu wychowawców musi być na półkoloniach?

Jeżeli chodzi o liczbę wychowawców na półkoloniach to prawnie uregulowane jest, iż na 20 podopiecznych musi być przynajmniej jeden wychowawca, aby móc w pełni zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, którzy będą przebywać na zajęciach. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, podczas której w grupie na półkoloniach przebywają wyłącznie dzieci do 10. roku życia – w takim przypadku na jednego wychowawcę nie może przypadać więcej niż piętnaścioro osób. Polskie prawo dopuszcza również udział nie więcej niż dwóch podopiecznych z niepełnosprawnością na jednego wychowawcę.

Jakie wymagania powinna spełniać osoba chcąca zostać wychowawcą na półkoloniach?

Osoba, która chce zostać wychowawcą na półkoloniach powinna przede wszystkim:

  • mieć ukończone 18. lat
  • nie być osobą karaną za umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu
  • nie być osobą karaną za umyślne przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • nie być osobą karaną za umyślne przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece nad dziećmi
  • mieć przynajmniej wykształcenie średnie
  • mieć ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku (wyjątkiem jest praca w zawodzie nauczyciela – wtedy takiego kursu nie trzeba mieć ukończonego)

W jaki sposób zgłosić organizację półkolonii?

Podmiot, który chce zorganizować półkolonie dla dzieci i młodzieży powinien zgłosić taki zamiar do kuratorium oświaty. Aby móc w odpowiedni sposób zgłosić taki zamiar należy przede wszystkim w pierwszej kolejności pamiętać o wejściu na stronę http://wypoczynek.men.gov.pl. W następnej kolejności należy się zarejestrować i przy pomocy aplikacji internetowej dokonać swojego zgłoszenia. Formularz można wypełnić on-line, a następnie wydrukować go i wysłać w wersji papierowej do kuratorium oświaty. Przy czym trzeba pamiętać, że formularz taki powinno się złożyć do kuratorium oświaty, które jest właściwe ze względu na miejsce siedziby, bądź ze względu na miejsce zamieszkania organizatora półkolonii. Jeżeli nie mamy pewności, jakie kuratorium oświaty jest dla nas odpowiednie to z pełnym wykazem możemy się zapoznać na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl/strona/kontakt.

Czy należy zgłosić każde półkolonie?

Do kuratorium oświaty należy zgłosić każde półkolonie, które będą trwać dłużej niż dwa dni. A w związku z tym, że zajęcia takie zazwyczaj nie trwają krócej to trzeba zgłosić takie działanie. W przeciwnym wypadku można narazić się na grzywnę.

Jaka jest różnica między półkoloniami, a koloniami?

Kto może zorganizować półkolonie - najważniejsze informacjePodstawową różnicą między półkoloniami, a koloniami jest przede wszystkim to, że podczas uczęszczania na półkolonie nie trzeba wyjeżdżać ze swojej miejscowości, a zajęcia są realizowane zazwyczaj w takich godzinach, w których rodzice przebywają w pracy. Dzieci mają przez ten czas zapewnioną odpowiednią opiekę osób dorosłych i mogą rozwijać swoje zainteresowania. Dzieje się tak, ponieważ w większości sytuacji półkolonie są organizowane o charakterze tematycznym. W związku z tym, jeżeli dane dziecko dziecko interesuje się na przykład grą w piłkę nożną to może zapisać się na takie półkolonie, które będą oferowały zajęcia w tym zakresie i dalszy rozwój zainteresowania pod tym kątem. Z kolei koloniami określa się zajęcia, które są organizowane poza miejscem zamieszkania i najczęściej wyjazd dzieci i młodzieży trwa około dwóch tygodni. Półkolonie dają możliwości nie tylko odpowiedniego wypoczynku podczas wakacji, ale również dają możliwość rozwijania swoich pasji, a także poznania nowych znajomych wśród rówieśników. Jest to także odpowiednie rozwiązanie dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić pod opiekę swoich dzieci w okresie wakacyjnym. Nic więc dziwnego, że taka forma wypoczynku cieszy się coraz większą popularnością.