Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe?

Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe?

Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe? Gdzie można znaleźć przepisy dotyczące prawa spadkowego? Prawo spadkowe należy do Kodeksu cywilnego a przepisy odnośnie dziedziczenia zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego. Co obejmuje prawo spadkowe? Zasady dziedziczenia, przyjmowania spadku i odrzucenia spadku, prawo do zachowku. Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe?

Nowelizacja prawa spadkowego obowiązuje od 28 czerwca 2020 roku, w jej założeniu jest poszerzenie kręgu osób uprawnionych do ustawowego dziedziczenia po zmarłym. Wszystkie zawiłości prawa spadkowego zna adwokat do spraw spadkowych, dlatego warto skorzystać z jego wiedzy i pomocy nie tylko po śmierci spadkodawcy, ale również planując sporządzić testament.

Z czym wiąże się dziedziczenie po zmarłym krewnym?

Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe?

Na podstawie przepisów prawa spadkowego spadkobiercą może być każda osoba powołana do dziedziczenia z mocy ustawy lub na podstawie pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. Prawo spadkowe zawiera przepisy odnośnie podziału majątku należącego do masy spadkowej. W przypadku braku testamentu, zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe a uprawnionymi do spadku jest najbliższa rodzina, czyli: małżonek, dzieci spadkodawcy, następnie dziedziczeniu podlegają dalsi zstępni spadkodawcy. Trudno odnaleźć się we wszystkich paragrafach i wchodzących zmianach w przepisach o dziedziczeniu, dlatego działają kancelarie spadkowe, udzielające konsultacji i reprezentujące interesy swoich klientów przed sądami wszystkich instancji. Spadkobierca ma nie tylko prawa, ale również obowiązki a wiążą się one z wypełnienie różnych formalności w sądzie. Warto wiedzieć, że spadkobierca może masę spadkową przyjąć w całości albo z dobrodziejstwem inwentarza jak również odrzucić. Niejasności mogą pojawić się, gdy nie wiadomo czy dziedziczy się majątek, czy jest on obciążony długami wskutek zaciągnięcia zobowiązań przez spadkodawcę. Aby uniknąć problemów lepie skorzystać z usług kancelarii prawniczej, prawnik spadkowy po zapoznaniu się ze sprawą, udzieli porady prawnej a jeżeli będzie taka potrzeba przygotuje odpowiednie dokumenty. Udzieli także wskazówek odnośnie przestrzegania wszelkich terminów związanych z przyjęciem spadku. Nowelizacja prawa spadkowego, która weszła w życie w czerwcu 2020 roku wniosła ważne zmiany w zagadnieniu związanym ze spadkami. Udając się do kancelarii spadkowej można sprawdzić czy nowe przepisy mają zastosowanie w danym przypadku. Również jak prawidłowo podejść do przedmiotu dziedziczenia, pozwoli to uniknąć konieczności spłacania nie swoich długów.

Jakie zagadnienia reguluje prawo spadkowe?

Przepisy prawa spadkowego regulują zasady nabywania praw do dziedziczenia oraz obowiązków z niego wynikających. Dokładnie wskazuje:

  • Osoby, które są uprawnione do dziedziczenia testamentowego oraz ustawowego
  • Osoby, które są uprawnione do uzyskania praw do spadku jednak w sposób inny niż w drodze dziedziczenia
  • Kwestie odpowiedzialności za długi, które wchodzą w skład masy spadkowej.

Podstawą dziedziczenia jest testament sporządzony przez spadkodawcę za życia. W przypadku jego braku zastosowanie mają przepisy dziedziczenie ustawowe, które są regulowane przez prawo spadkowe. Dotyczy to także sytuacji, gdy wszyscy powołani w testamencie odrzucili spadek albo też mają zastosowanie względy prawne i dane osoby nie mogli zostać spadkobiercami. W pozostałych przypadkach zapisy testamentu uznawane są za ważne. We wszystkich sytuacjach niejasnych dla spadkobierców warto skorzystać z porady prawnej, jaką można uzyskać w kancelarii spadkowej.

Nowe prawo spadkowe – co każdy powinien wiedzieć?

Nowe zapisy prawa spadkowego weszły w życie 28 czerwca 2020 roku. Jakie zmiany zostały zapisane? Zmianie podlegają zapisy Kodeksu cywilnego obejmujące dziedziczenie ustawowe. Ustawa po zmianach w dużym stopniu poszerzyła grupę spadkobierców, którzy nabywają z mocy prawa uprawnienia do dziedziczenia. Do czasu wydania nowelizacji nie było podanych zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa a także ich zstępnych, którzy mieliby prawo dziedziczyć masę spadkową po zmarłym. Wskutek tego majątek przypadał gminie, stanowiącej jego ostatnie miejsce zamieszkania. Nowe przepisy prawa spadkowego mówią, że w przypadku braku wymienionych spadkobierców, masa spadkowa może przypaść dziadkom spadkodawcy, a jeżeli ich nie ma, przypadnie ich zstępnym, to znaczy wujostwu a także dalszym zstępnym, na przykład kuzynom. Jest to ściśle związane z datą śmierci spadkodawcy. Wcześniejsze przepisy prawa spadkowego mają moc prawną w przypadku otwarcia spadków przed datą 28 czerwca 2020 roku. Co oznacza termin otwarcie spadku? Chodzi o śmierć spadkodawcy, nie dotyczy natomiast terminu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Są to zmiany korzystne dla spadkobierców, ale z drugiej strony wystarczy różnica jednego dnia w dacie śmierci spadkodawcy, a cała masa spadkowa trafił do Skarbu Państwa. Jednak w przypadku spadkodawców, którzy umrą po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy, dla spadkobierców będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa spadkowego. To znaczy poszerzony krąg ustawowych spadkobierców.