Jak zostać adwokatem?

Jak zostać adwokatem? Chcąc wykonywać określony zawód, każdy z nas musi ukończyć w tym celu odpowiednią szkołę, przejść praktyki, zaliczyć egzamin, czy zdać odpowiednie kursy. Każdy zawód wymaga od nas czegoś zupełnie innego i tak naprawdę na etapie technikum, liceum lub szkoły zawodowej, w zależności od tego, co wybierzemy – zaczyna się niejako kształtować nasza zawodowa ścieżka. W tym artykule chcemy spojrzeć na zawód, jakim jest adwokat. Podpowiemy, kto może nim zostać i co trzeba zrobić, by ten tytuł uzyskać. Jesteśmy pewni, że dla tych wszystkich osób, które mają w planach bycie adwokatem, z pewnością ta garść wiedzy okaże się być niezwykle pomocna. 

Kto może zostać wpisany na listę adwokatów?

Nie każda osoba może zostać adwokatem, mimo że bardzo tego chce. Trzeba bowiem spełnić określone wymagania, by móc w ogóle w tym kierunku prowadzić swoją karierę zawodową. Kto więc może zostać wpisany na listę adwokatów? Na pewno osoba, która ma nieskazitelny charakter i do tej pory działała ona zgodnie z przyjętymi normami i odpowiednimi zachowaniami. Osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych i ma ona zdolność do wszelkich czynności prawnych. Adwokat by mógł być takim mianem nazwany musi również ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra. Co więcej, taka osoba musi odbyć aplikację adwokacką i zdać egzamin adwokacki. Jak więc widać ta ścieżka wcale nie należy do najłatwiejszych, i potrzeba długiej drogi, by móc w tym zawodzie pracować i się w nim właśnie spełniać. 

Wyjątki od reguły

Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba ukończyć aplikacji adwokackiej czy zdać egzaminu, by móc adwokatem zostać. O jakich więc sytuacjach mowa? Takimi osobami są ci, którzy są profesorami i doktorami habilitowanymi nauk prawnych, osoby, które przez co najmniej trzy lata pracowały na stanowisku radcy prawnego lub też starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, bądź też wykonywały zawód komornika. Co więcej, takimi osobami są również ci, którzy pracowali na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego lub notariusza, a także ci, którzy zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski lub też notarialny. Takimi osobami mogą być również ci, którzy posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych, a także i ci wszyscy, którzy pracowali na stanowiskach w sądach. Adwokat musi być osobą, która w 100% jest w pełni przygotowana i gotowa do działania. 

Co po zdanym egzaminie?

seidel-karolinaKiedy już dana osoba zda egzamin i będzie mogła wnioskować o to, by otrzymać wpis, musi ona załatwić jeszcze kilka, niezwykle ważnych formalności, które są obowiązkiem, by całość mogła mieć swój finalny koniec. Składając wniosek, należy dołączyć do niego informację o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego, która to jest ważna przez okres 30 dni. Następnym dokumentem jest oświadczenie o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. Niezbędna jest także umowa o pracę, jeśli chcemy otrzymać wpis z racji wykonywanego też zawodu. Konieczny jest również dokument, który potwierdza uzyskanie stopnia naukowego nauk prawnych i dokument, który potwierdza uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego. 

Najlepsi adwokaci:

Kiedy można otrzymać wpis?

Okręgowa Rada Adwokacka ma 30 dni od daty złożenia wniosku, by podjąć uchwałę o wpisie na listę adwokatów i kancelarii adwokackich. Jeśli decyzja nie jest dla danego interesanta pomyślna, ten może złożyć odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie 14 dni od doręczenia uchwały. Okręgowa Rada Adwokacka wysyła pełną dokumentację do Ministra Sprawiedliwości. Ma ona siedem dni, jeśli chodzi o listę adwokatów i 30 dni, jeśli chodzi o listę aplikantów adwokackich. Jeśli w dokumentacji pojawiają się jakiekolwiek braki, interesant jest o tym fakcie informowany. WPis na listę jest możliwy wtedy, gdy Minister Sprawiedliwości nie będzie domagał się odmowy. Kiedy już dana osoba znajdzie się na liście , wyznaczony zostaje dla niej termin ślubowania. Adwokat to zawód, który wymaga ogromu czasu i przygotowania, jednak dla wielu jest jedynym sposobem na zawodowe spełnienie i realizację swoich planów. 

Podsumowanie – zawód adwokata

Bycie adwokatem to wiele zarówno korzyści, jak również i słabych stron, jeśli w grę wchodzi praca w tym zawodzie. To na pewno praca pod presją czasu, częsty stres, kompletne związanie się ze sprawą, której trzeba oddać całego niemal siebie. Nie ma co ukrywać, że adwokat to także stosunkowo duże pieniądze, a więc możliwość zarobku zdecydowanie większych, miesięcznych kwot, niż to ma miejsce w przypadku średniej krajowej. Prawdą jest, że adwokat niesie za sobą zarówno wiele korzyści, jak również i tej negatywnej strony medalu. Grunt to postawić na coś, co da nam zawodowe spełnienie i co spowoduje, że będziemy chcieli w tym zawodzie się rozwijać, kształcić dalej i reprezentować swoich klientów. Im lepsze świadczymy usługi i im więcej się o nas w tej branży mówi poważnie, tym większa szansa, że uda nam się uzyskać upragniony efekt.