Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa to jedna z naszych kluczowych możliwości. Aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych branż, niezależnie opracowujemy systemy MES, a mianowicie systemy sterowania procesami, programy do wizualizacji i oprogramowanie sterujące. Dzięki sprawdzonej technologii systemy sterowania procesem mogą elastycznie, niezawodnie i szybko sterować całym procesem produkcyjnym. Portfolio naszych produktów uzupełnia różnorodne systemy pakowania, oparte albo na technologiach specyficznych dla firmy, albo na całkowicie autorskich rozwiązaniach.

Automatyka Przemysłowa MES, czyli System Realizacji Produkcji

Mes to system, który może być używany w różnych dziedzinach o różnej złożoności. Jaka jest jego praca? Po pierwsze, odpowiednio zarządzaj zebranymi informacjami produkcyjnymi. Projektując system MES dokładamy wszelkich starań, aby baza danych była w idealnym stanie i wdrażamy ją od początku do końca. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia znaczenia automatyki przemysłowej w takich procesach.

Z czego składa się system MES?

 1. Planowanie operacyjne i kontrola realizacji zleceń produkcyjnych.
 2. Stosuj kontrolę receptury i jakości produktu.
 3. Kontroluj zużycie zasobów, surowców i materiałów, zarządzanie magazynem.
 4. Kontrola partii produkcyjnej.
 5. Analiza historii produkcji.
 6. Kontrola pracowników produkcyjnych.
 7. Rozliczanie i analiza obciążenia sprzętu, analiza przestojów.
 8. Oblicz ogólny współczynnik sprawności urządzenia.

Optymalizacja elementów skończonych

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa

Industrial Automation Mes nadzoruje i dokumentuje proces produkcyjny od przygotowania zamówienia do wydania gotowego produktu. Twoje codzienne problemy operacyjne są zautomatyzowane. Będziesz mógł opracować plan strategiczny. Otrzymasz zautomatyzowane wymagania dotyczące surowców, listę firm produkcyjnych, będziesz mógł śledzić terminową realizację zamówień handlowych i tworzyć partie wysyłek. Zmniejszenie kosztów zarządzania głównym wyposażeniem technicznym sprzętu.

Dzięki automatyzacji przemysłowej, na wszystkich etapach produkcji, dla każdego gniazda produkcyjnego i półproduktu tworzone są wskaźniki jakości w trybie automatycznym lub zautomatyzowanym. Specjalne wymagania dotyczące realizacji zamówień handlowych są uwzględniane automatycznie. Kompleksowy monitoring materiałów. W pełni zintegrowany z wyposażeniem podstawowym i wtórnym. Pilna kontynuacja z automatycznym powiadomieniem zainteresowanych stron. Właściwe zarządzanie zapasami. Magazynowanie, przeprowadzki, planowanie i inwentaryzacja. Pełna obsługa terminali mobilnych, tagów i systemów odczytu. Zintegruj z mechanizmami podnoszenia i transportu, aby automatycznie uruchamiać zadania.

 

 

Cel Systemu Zarządzania Produkcją MES

Systemy MES to narzędzia zapewniające sprawne działanie firm produkcyjnych o dowolnym stopniu złożoności. Przeznaczony dla firm, które muszą dokładnie mierzyć koszty produkcji, wydajność sprzętu i personelu. System realizuje koncepcję oszczędnego gospodarowania dostępnymi zasobami poprzez regularne rejestrowanie dokładnych danych z procesu produkcyjnego, czyli eliminację marnotrawstwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji.

Mes jest niezastąpiony w pracy korporacyjnej z wykorzystaniem różnych systemów kontroli HACCP. System na bieżąco gromadzi informacje o procesie produkcyjnym do dalszej analizy i ułatwia podejmowanie decyzji przez kierownictwo na podstawie wcześniej ustalonych uprawnień oraz daje poczucie bezpieczeństwa poszczególnym operacjom dla pracowników produkcyjnych poprzez czytelną personalizację podczas realizacji.

Nasi eksperci opracowują i wdrażają systemy:

   • Operacyjny plan produkcji.
   • Nadzór i techniczne przygotowanie produkcji.
   • Zarządzanie magazynem.
   • Rozliczanie produkcji i śledzenie przepływu materiałów.
   • Kontrola jakości i certyfikacja produktów.

Aby automatyka przemysłowa systemu MES była w pełni funkcjonalna w przedsiębiorstwie, zintegrujemy go z systemem informatycznym przedsiębiorstwa (ERP). Na etapie tworzenia projektu systemu MES nasi eksperci przeanalizują procesy biznesowe, funkcje lub planowane systemy ERP i rozwiążą ich problemy z połączeniem informacyjnym.

W typowym wariancie MES i ERP łączy się w następujących obszarach:

   • Tworzenie i utrzymywanie informacji.
   • Planowanie produkcji.
   • Rachunkowość produkcji.
   • Sprzedaż.

Profesjonalny projekt elementów skończonych

Nasza firma projektuje system oprogramowania do zarządzania produkcją w celu synchronizacji, koordynacji, analizy i optymalizacji produkcji wyrobów przedsiębiorstwa.

Dzięki naszym działaniom możliwe jest uzyskanie:

Wydajność zwiększona o 90%.
Czas cyklu produkcyjnego skrócony o 60%.
50% niższy koszt.
Zużycie energii zostaje zmniejszone o 30%.

Oferujemy następujące etapy wdrożenia systemu mes:

   • Organizacja grup roboczych.
   • Sprawdź możliwości systemu.
   • wprowadzanie danych.
   • Realizacja modelu symulacyjnego procesu produkcyjnego.
   • Wprowadź informacje przez zdalny dostęp.
   • Analiza wyników.
   • Dostosowanie.

Zachęcamy do powierzenia nam projektu swojego systemu zarządzania produkcją ze względu na nasze bogate doświadczenie na rynkach automatyki przemysłowej i integracji systemów. Zapewniamy zintegrowane podejście do automatyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Potwierdzamy, że systemy MES nadają się nie tylko do firm produkcyjnych w parkach maszynowych i produkcyjnych, ale również do usług produkcyjnych. Dzięki naszej wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej doradzamy, jak tworzyć koncepcje działań produkcyjnych i sprawnie je wdrażać. W pełni rozumiemy problemy przedsiębiorców i dostarczamy im najlepsze rozwiązania.